ادامه مطلب

ادامه مطلب

موسسه مهاجرتی و بین المللی آفر در تلاش است تا برای عزیزانی که به دنبال راهی برای پیشرفت خود

به ویژه از طریق تحصیل در کشورهای اروپایی ، کانادا، استرالیا، و اخذ اقامت دائم کشورهای نام برده

هستند بنابر شرایط ویژه متقاضیان ،پیشنهادهایی در خور شایستگی هر فرد را ارائه نماید.

افتخار ما این است که خدمات ارائه شده موسسه به متقاضیانی بوده که توسط دانشجویان قبلی مان

معرفی شده اند ، زیرا که هدف موسسه بین المللی ره آفرین رایکا ارائه بهترین راهکار، سرعت و دقت در

انجام پروسه می باشد.

تیم بین المللی آفر به دنبال ارائه بهترین خدمات برای متقاضیان می باشد که هر کدام از دپارتمان های

این موسسه ، تمامی مدارک دانشجویان را ارزیابی می کنند و خدمات مشاوره ای را ارائه خواهند داد.

واحد مشاوره آفر متقاضیان را در حوزه تحصیل و اخذ اقامت پس از تحصیل همراهی می نماید.اساس کار

ما بهره مندی از مشاوران قوی و آگاه به قوانین مهاجرتی کشورها می باشد.

کارشناسان ما با بررسی پرونده های متقاضیان بهترین مقصد را در جهت انتخاب رشته ، دانشگاه و شهر

در کشورهای کانادا ، نروژ، سوئد و روسیه مشخص خواهند نمود.

واحد پذیرش در جهت پیشروی گام به گام با دانشجویان در این فرآیند وبرای ایجاد حسن اعتماد سازی

متقاضیان محترم ،طی این پروسه هر متقاضی در ارتباط با تیم مشاوره و مسئول پذیرش پرونده خود قرار

می گیرد.

همواره هدف این تیم بررسی مناسب ترین رشته ها و دانشگاه ها برای متقاضیان می باشد، زیرا ما خود

رامسئول آینده روشن شما عزیزان می دانیم و با دانش و تجربه چندین ساله این دپارتمان در جهت این

امرتلاش می کنیم.