تحصیل رشته حقوق در کانادا

تحصیل رشته حقوق در کانادا

رشته حقوق در هر کشور سیستم منحصر به فردی برای تحصیل دارد. تحصیل در کشور کانادا در رشته

حقوق از مقطع لیسانس آغاز می شود. کشور کانادا به دلیل اقلیم دانشگاهی عالی همواره یکی از

مقاصد جذاب برای دانشجویان بین المللی بوده است و با توجه به اینکه این رشته جزء رشته های

پر درآمد در کشور کانادا محسوب می شود و متقاضیان زیادی قصد تحصیل در این رشته را دارند. در این

مقاله قصد داریم به بررسی شرایط این رشته بپردازیم.

 

درباره رشته حقوق

حقوق مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی ، جهت تنظیم رفتار ایجاد و

اعمال می شود.حقوق، مجموعه قواعد و مققراتی است که نظم اجتماعی را تامین میکند. نظام های

حقوقی مختلف در جهان وجود دارد که به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

سیویل لا ( Civil law ) ، کامن لا ( Common law )

حقوق در نظام های حقوقی ملی به روش های مختلفی ایجاد می شود ، از طریق وضع یا نسخ قانون

توسط قوه مقننه ، از طریق صدور آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی در قوه مجریه و تصمیمات قضایی

الزام آور در قوه قضائیه ( که روش آخر در نظام های Common law اهمیت بیشتری دارد.

اشخاص خصوصی هم می توانند قراردادهای الزام آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت

ها با توافق یکدیگر سیستم های میانجی گری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون نقش

اساسی