دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم و وزارت بهداشت ایران در سوئد

دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم و وزرات بهداشت ایران در کشور سوئد در سال 2020

بسیاری از علاقه مندان تحصیل در خارج از کشور تمایل دارند در دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت

ایران در رشته های مربوط به علوم پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی تحصیل نمایند و از آنجا که مدارک

دانشجویان فارغ التحصیل خارجی فقط در صورت مورد تائید بودن دانشگاه های مقصد توسط وزارت

بهداشت ایران قابل ارزیابی در ایران هستند، این مطلب می تواند در انتخاب دانشگاه مقصد توسط

ایشان بسیار موثر باشد.

به طور مثال اگر فردی در دانشگاهی که جزو لیست دانشگاه های مورد قبول وزارت بهداشت ایران

نباشد تحصیل نماید، نمی تواند در ایران به عنوان یک پزشک یا دندانپزشک فعالیت نماید.

 

دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت ایران در کشور سوئد

 

√ دانشگاه گوتنبرگ ( Gothenburgs University )

√ دانشگاه لوند ( Lund University )

√ دانشگاه اوپسالا ( Uppsala University )

√ دانشگاه اومئو ( Umea University )

√ موسسه کارولینسکا ( Karolinska University )

√ دانشگاه لینشوپینگ ( Linkoping University )

 

دانشگاه های مور تائید وزارت علوم ایران در کشور سوئد

دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم در سوئد به سه گروه ممتاز، خوب و متوسط تقسیم می شود.

در ادامه لیستی از دانشگاه های مورد تائید وزرات علوم ایران در سوئد را به شما معرفی میکنیم،

همچنین در مقالات دیگر به طور مفصل درباره دانشگاه های سوئد توضیح داده ایم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مهاجرت به سوئد می توانید با کارشناسان موسسه بین المللی ره

آفرین رایکا ( آفر ) تماس حاصل نمائید.

دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم در سوئد 

گروه ممتاز ( الف )

( Likopings Universitet ( Linkopings University

( Kungliga Tekniska Hogskolan – KTH (Royal Institute of Technology

( Lunds Universitet ( Lund University

( Stockholm Universitet ( Stockholm University

( Uppsala Universitet ( Uppsala University

( Umea Universitet ( Umea University

( Lulea Tekniska Universitet (Lulea University of Technology

( Sveriges Lantbruks Universitet – SLU ( The Swedish University of Agricultural Science

( Karolinska Institutet ( The Karolinska Institute

( Goteburgs Tekniska Hogskola ( Goteburg University

( Chalmers Tekniska Hogskola ( Chalmers University of Technology

 

گروه خوب ( ب )

( Gymnastik-och Idrottshogskoln ( GIH

( Hogskolan I Gavle ( University College of Gavle

( Hogskolan I Jonkoping  ( Jonkoping University College

( Hongsklan I Skovde ( Skovde Universiy College

( Karlstads Universitet ( KAU

( Hongskolan Vast ( HV

( Hogskolan I Halmstad ( Halmstad University College

( Handelshogskolan I Stockholm ( Stockholm School of Economics

( Blekinge Tekniska Hogskola ( Blekinge Institute of Technology

( Malmo Hogskola ( University college of Malmo

( Sodertorns Hogskola ( Sodertorn University College

( Malardalens Hogskola ( University College of Malardalens

( Mittuniversitetet ( Mid-Sweden University

( Orebro Universitet ( OU

( Linneuniversitetet ( INU

( HOgskolan Boras ( University College of Boras