living and education cost in sweeden

هزینه های سوئد

آموزش عالی در سوئد جزء بهترین های جهان است. کشور سوئد دارای یک سیستم عالی است که بیشتر به جای کلاس های تئوری به مطالعه گروهی و مستقل تاکید می کند.توجه به آزادی و مسئولیت دانشجویان در طی تحقیقات خود از  ارزش های اصلی است که از پیشرفت دانشجویان حمایت می کند.

دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.