Cost of student living in Norway

هزینه تحصیل در نروژ

واحد رسمی پول کشور نروژ، کرون (NOK) می باشد. شما حقوق خود را بر اساس کرون دریافت کرده و مبنای هزینه ها نیز در این کشور کرون است. به طور کلی، دستمزدها در کشور نروژ در مقایسه با سایر کشورها بالا است، اما طبیعات به همان اندازه هزینه های زندگی نیز در این کشور بالا است.

دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.