دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم و وزارت بهداشت در کانادا

دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم و وزارت بهداشت ایران در کانادا 2020

لیست دانشگاههاي مورد تایید وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی جهت ورودی هاي سال تحصیلی2020-2019

 

University of British Columbia

University of Toronto

McGill University

McMaster University

Canada

University de Montreal

University of Alberta

University of Calgary

University of Ottawa

The University of Western Ontario

Queen’s University at Kingston

Dalhousie University

Laval University

University of Manitoba

Universite de Sherbrooke

Memorial University of Newfoundland

University of Saskatchewan

University of Victoria

University of Windsor

York University

University de Quebec a Montreal

University of Regina

Western University

University Guelph

University Waterloo

Simon Faster University

University of Northern British Columbia

دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم و وزارت بهداشت ایران در کانادا

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در کانادا

گروه  الف (ممتاز)

 1. Dalhousie University
 2. HEC Montreal
 3. Laval University
 4. McGill University
 5. McMaster University
 6. Memorial University of Newfoundland
 7. Polytechnique Montreal
 8. Queen’s University
 9. Simon Fraser University
 10. University of Montreal
 11. University of Alberta
 12. University of British Columbia
 13. University of Calgary
 14. University of Guelph       
 15. University of Manitoba   
 16. University of Ottawa
 17. University of Saskatchewan
 18. University of Toronto
 19. University of Victoria 
 20. University of Waterloo
 21. (University of Western Ontario (Western University
 22. University of Windsor
 23. York University

گروه ب (خوب)

 1. Brock University  صرفأ در رشته تربیت بدنی
 2. Carleton University
 3. Concordia University      
 4. Ecole de Technologie Supérieure, University of Quebec
 5. Lakehead University 
 6. National Institute Scientific Research, University of Quebec
 7. National School of Public Administration, University of Quebec
 8. Ryerson University
 9. Université du Québec à Montréal
 10. Université du Québec à Québec 
 11. University of New Brunswickصرفاً در رشته های کشاورزی وجنگلداری           
 12. University of Northern British Colombia
 13. University of Ontario Institute of Technology
 14. University of Regina
 15. University of Sherbrooke

 

گروه ج (متوسط)

 1. Acadia University
 2. Bishop’s University
 3. Brandon University
 4. (Cape Breton University (CBU
 5. Fairleigh Dickinson University – Vancouver Campus  شعبه دانشگاه آمریکا                                     
 6.  Laurentian University
 7. Mount Allison University
 8. Mount Royal University
 9. Mount Saint Vincent University
 10. Nipissing University
 11.  Saint Mary’s University
 12. Saint Paul University
 13. St. Francis Xavier University
 14. The King’s University
 15. The University of Lethbridge
 16. The University of Winnipeg
 17. Thompson Rivers University
 18. Trent University
 19. Trinity Western  University
 20. Universite de Moncton
 21. Université du Québec à Chicotimi
 22. Université Sainte – Anne
 23. University of Prince Edward Island
 24.  University of Quebec at Rimouski
 25. University of Quebec at Trois – Rivieres
 26. University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue
 27. University of Quebec, Outaoais
 28. Vancouver Island University
 29. Wilfrid  Laurier University

√ تبصره: مدارک صادره از مؤسساتی که در سایتهای ذیل می باشد صرفا تا مقطع “کارشناسی” با رعایت ضوابط و مقررات عمومی قابل بررسی و ارزشیابی می باشد:

 • www.univ.can.ca
 • www.accc.ca

گروه بین المللی رایکا با سالها تجربه و بهره مندی از تیمی متخصص و حرفه ای از وکلای رسمی

کشورهای اروپایی ،کانادا ، استرالیا و با همکاری مشاورین مهاجرتی و حقوقی در حوزه اخذ پذیرش و

ویزای تحصیلی فعالیت دارد و متقاضی محترم را از زمان بررسی مدارک و تشکیل پرونده تا اتمام تمامی

مراحل همراهی میکند .